Expresné opravy foriem – aj to je možné

Klienti sa na nás často obracajú so žiadosťou o urgentnú opravu foriem do vibrolisov. Naša spoločnosť chápe potrebu bezchybnej a bez prestávky fungujúcej výroby, preto kladieme veľký dôraz na rýchlu a kvalitnú opravu. Tak tomu bolo aj v prípade repasie formy konkurenčného výrobcu. Po jej dodaní do našej prevádzky prebehlo čistenie formy, prekreslenie formy do strojárenského softvéru, diagnostika, rozobratie, …

Expresné opravy foriem – aj to je možné Lire la suite »